Învăţământ stat

Filieră vocaţională

URBAN

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA MUNICIPIUL TIMIȘOARA
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL TIMIȘOARA
LICEUL DE ARTĂ “ION VIDU” TIMIȘOARA
LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM TIMIȘOARA
LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS TIMIȘOARA
LICEUL ORTODOX “SFÂNTUL ANTIM IVIREANU” TIMIȘOARA
LICEUL WALDORF TIMIȘOARA